Category: Health

ตลาดเทคโนโลยี Augmented Reality ของยานยนต์มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญตลอดระยะเวลาพยากรณ์

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมในยานพาหนะได้สร้างความเป็นจริงเสริมของยานยนต์ การเลือกนี้ช่วยปรับปรุงพฤติกรรมการขับขี่และลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ จากการสังเกตตลาดปัจจุบัน ตลาดความเป็นจริงเสริมสำหรับยานยนต์ทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วถึงร้อยละสิบแปดต่อปีตลอดระยะเวลาการสำรวจ ยานยนต์ที่แบ่งกลุ่มความจริงกำลังก้าวไปข้างหน้าเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุงช่วยลดอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตจากข้อผิดพลาดในการขับขี่ของมนุษย์ บริษัทรถยนต์ภายในโชว์รูม ซึ่งลูกค้าสามารถประเมินคุณลักษณะจากตัวรถได้ จะใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมสำหรับยานยนต์ด้วยเช่นกัน ลูกค้าจะได้รับอิสระในการค้นหาคุณสมบัติที่ต้องการตามความต้องการ นี่เป็นเทคโนโลยีที่ทำงานและขับเคลื่อนด้วยคอมพิวเตอร์จริงๆ ซึ่งด้วยความช่วยเหลือของโปรเซสเซอร์และจอแสดงผลความเร็วสูงทำให้เกิดผลลัพธ์ เทคโนโลยีความจริงเสริมเมื่อใช้ร่วมกับระบบนำทาง Gps ทำงานได้ดีในการจดจำคนเดินถนน การจราจร และป้ายบอกทางบนถนน เรามีนักพัฒนาเทคโนโลยีที่กำลังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เทคโนโลยีความจริงเสริมยานยนต์มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย ดังนั้นจึงเป็นการขยายตลาดทั่วโลก ตลาดความเป็นจริงเสริมสำหรับยานยนต์ทั่วโลกกำลังก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างสมบูรณ์ แต่ต้นทุนการพัฒนาที่สูงขึ้นและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทำให้ตลาดเติบโตเร็วขึ้น เทคโนโลยีที่สมบูรณ์นี้เป็นการผสมผสานระหว่างอุปกรณ์ที่ซับซ้อนและต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการประกอบ กลุ่มตลาดโลกของยานยนต์ Augmented Reality: • เทคโนโลยีเซ็นเซอร์: ใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์แหล่งกำเนิดภาพ LIDAR (การรู้จำแสงและการแปรผัน) เรดาร์ การรวมเซ็นเซอร์ และเทคโนโลยีเซ็นเซอร์แหล่งกำเนิดภาพ VMOS (V-groove Metal Oxide) • การขับขี่อัตโนมัติ: มีทั้งการขับขี่แบบปกติและแบบกึ่งอัตโนมัติ • ฟังก์ชัน:…

คุณกำลังประเมินการถอดความออนไลน์กับการถอดความแบบดั้งเดิมหรือไม่?

การใช้การถอดความทางอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวางในบริษัทต่างๆ ในปัจจุบัน เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อได้ว่า ไม่นานมานี้- นานมากแล้ว- หน่วยงานด้านการถอดความกระตือรือร้นภายในทางกายภาพ ด้วยการเปิดตัวของอินเทอร์เน็ต การถอดความทางอินเทอร์เน็ตนั้นแน่นอนว่าเป็นกระบวนการในเชิงบวกในการเยี่ยมชมในโอกาสดังกล่าว เมื่อหน่วยงานถอดความทางกายภาพยังคงมีอยู่ หลายๆ คนเริ่มแต่งตั้งและหยุดดำเนินการอย่างจริงจัง หากไม่ทั้งหมด เหมือนกับที่พวกเขาอาจจะสำเร็จในระดับสากล อย่างไรก็ตาม การถอดความสองบริษัทยังคงรักษาขั้นตอนการถอดความแบบดั้งเดิม และบริการถอดความแบบมืออาชีพจำนวนมากได้รวมรูปแบบการประสานงานและการให้บริการทางออนไลน์ โดยทั่วไป ฉันจะตัดสินใจทำรายการข้อดีและข้อเสียขณะประเมินกระบวนการหรือบริการ ในสถานการณ์เช่นนี้ ฉันได้แต่ตั้งคำถามถึงข้อเสียสำหรับหน่วยงานถอดความทางกายภาพเท่านั้น! ไม่ มันผิด ฉันจะพยายามทำตัวให้เป็นกลาง บริการถอดความทางเว็บ • ดังนั้น ประเด็นแรกคือ เว็บอนุญาตให้ใช้วิธีการที่ง่ายกว่าสำหรับทั้งลูกค้าและผู้ถอดเสียง ดังนั้น ส่วนทางภูมิศาสตร์ของบุคคลอื่น เช่น ลูกค้าตัวอย่างและผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมจึงไม่เป็นปัญหา • เนื่องจากลูกค้าและบริการถอดความไม่จำเป็นต้องรักษาความใกล้ชิดที่เป็นมิตรตามสถานที่ จึงช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้าที่มีอยู่ • การออนไลน์จะแบ่งเขตเวลาที่ต่ำกว่าเนื่องจากหน่วยงานอาจแต่งตั้งจากช่วงเวลาต่างๆ…